ADHD-fonden

Se också www.adhdfonden.se

Som framgår av läkemedelsoberoende vetenskapliga insatser så börjar flera och fler inse att den officiella vägen (DSM V) är inte bara felaktig utan också ytterst destruktiv (se andra flikar på hemsida). Jag skulle önska att dessa ord var totalt fel!

En snabb, intensiv satsning kring ”rädda det normala” (Allen Frances) måste något ske – i frånvaro av samhällsekonomiska insatser försöker vi att starta denna fond ”för ökad biopsykosocial medicinsk kunskap behövs omfattande kunskapsutveckling och empirisk (även klinisk) validering. Se mer under fliken projekt och ADHD

Värd för ADHD–Fonden är Svenskt Center för Stressmedicin, org. nr. 886501-3323. Bankgiro 774-7769. Bank är Swedbank. Adress: C D Ekmansväg 41, 82667 Bergvik. Verksamhetsansvarig: Professor Bo von Scheele

Viktigt är att alla stöd innehåller informationer så vi kan kommunicera om hur fondens medel använd. I första steget vi kommer att arbeta för att få medel till en doktorand som helt kan fokusera på ökad biopsykosocial medicinsk kunskap avseende hur ADHD utvecklas och förebyggs liksom hur de effektivt kan åtgärdas. Av speciell viktig är också att utveckla diagnos metoder som identifierar de komplexa individuella biopsykosociala dysfunktioner som orsakar symptom beteenden och att dessa blir föremål för åtgärder som är både individuellt och normativt evidensbaserade.

Viktigt är att allt stöd som skickas in innehåller informationer också kompletteras per mail till oss så vi kan dels tacka och även nedan föra in (de uppgifter som ni vill ge av) givares namn och dels uppdatera er hur fondens medel använd.

I första steget vi kommer att arbeta för att få medel några pilotprojekt samt efterhand också till en doktorand som helt kan fokusera på ökad biopsykosocial medicinsk kunskap avseende hur ADHD utvecklas och förebyggs liksom hur de effektivt kan åtgärdas. Av speciell viktig är också att utveckla diagnos metoder som identifierar de komplexa individuella biopsykosociala dysfunktioner som orsakar symptom beteenden och att dessa blir föremål för åtgärder som är både individuellt och normativt evidensbaserade.

Vår uppfattning (i nuläget) är att olika barn och vuxna är olika känsliga för olika livsstilsrelaterade faktorer/beteenden/företeelser vilket dagens utredningar uppenbarligen inte tillfredsställande kan ”hantera” på ett adekvat sätt.

Det gör att en ny typ av ingående individuellt baserad biopsykosocial analysmetod måste utvecklas liksom också metoder att analysera/tolka/förstå biopsykosocialt komplexa data – vilket är vad som refererar till människors verklighet. När det gäller ADHD måste utredningar genomgå en omfattande utveckling där hormonella system (t.ex. Dopamin och D-vitamin) och elektrolyter, framför allt magnesium också ingår liksom psykofysiologiska dynamiska tester och analyser för att identifiera individuell profilmönster. Vi misstänker att olika former av spel, t.ex. data spel, frånvaro av motion och destruktiv kost, ofta med negativa effekter på andningsbeteendet (som kan ge ytterligare negativa effekter på energisystemen) utgör faktorer som särskilt när de kombineras med varandra kan utveckla och vidmakthålla olika beteende problem.

Varför ej alla påverkas har att göra med att man har individuellt varierande biopsykosociala förutsättningar. Dessa behöver alltså identifieras och förstås av både medicinskt ansvariga liksom allmänheten. Därmed kan man också få möjligheter att effektivt förebygga och åtgärda ADHD-relaterade beteenden. Företrädesvis gäller detta i skolan där välutbildade lärare och sjukvårdspersonal utgör en viktig samarbetande resurs.

Ansvarig tills vidare Bo von Schéele, professor

 

 

 

Lämna ett svar