”Tänk”

Under denna rubrik finns mer filosofiskt inriktade perspektiv som snart kommer att flyttas till annan hemsida eftersom de enbart indirekt tillvis är relevant för biopsykosocialt förankrad stressmedicin – och de är enbart också min, Bo von Schéeles uppfattning. När det flyttas kommr jag att skriva var de flyttas. Vill alltså varna läsaren för nedan och underflik texternas filosofiskt privata karaktär.

Längst ner “postulates and colloraries”

Här presenteras tankar som är teoretiskt och erfarenhetsmotiverade men ej av olika skäl blivit empiriskt undersökta där ett skäl att det är metodologiskt inte möjligt med dagens metoder, eller att ingen är intresserad att finansiera arbetet eller att empiriska arbetet är så omfattande att det kräver extrema medel för att kunna genomföras. Dessutom är det integrerade kunskapsläget inom human medicinen (biopsykosocial medicin) outvecklat när det gäller nödvändiga biopsykosociala och dess komplexa systemanalys att få grupper kan hantera kompetensproblematiken eller det erfordras en omfattande utveckmling innan en specifik fråga kan undersökas så alla “intressenter” blir nöjda.

Eftersom många av de viktigaste frågorna inte har substantiellt formulerats så de kan undersökas – vilket kan ta många år, årtionden, innan de adresseras så kan vi inte bara säga “finns inget belägg för …” eller … Så länge som human medicinen till stor del bygger på ett simplistiskt, (en del hävdar naiv-) reducktionistiskt paradigm så kommer en sund biopsykosocial medicinsk utveckling att fortsätta hålla till på bakgårdarna, i bästa fall. Se mer om detta i fliken “vetenskap”

När nu t.ex., obegripligen humanistiskt, små barn förskrivs läkemedel som tidigare troddes vara lämpligt och effektivt för barn som väldiagnosticerats(?) uppvisande ADHD-beteenden då är nedan diskussioner än mer motiverade. Bland de katastrofer som vi antar olika läkemedel ställer till det inom olika områden/diagnoser, t.ex. hypertension, auto-immuna sjukdomar, åldrandes omvårdnad, så är dock läkemedel för aktiva barn det mest sanslösa övergrepp som sker sanktionerat av auktoriteter som allmänheten skall ha förtroende för! Se vidare fliken ADHD på denna hemsida.

Nedan kommer efterhand inlägg under denna rubrik (“tänk”) att presenteras. Tacksam också för länkar att hänvisa till.

 

Axiom och följdsatser

I ett läge av bristfällig biopsykosocial, livsstilsrelaterad medicinsk systemintegrerad kunskap arbetar vi efter följande axiom och följdsatser samtidigt som vi verkar för en sådan utveckling

Fundamental Postulates

  1. Microorganism related diseases attributes to microorganisms “encounters” where one “factor” is the main cause with biopsychosocial social as secondary but not to be neglected.
  2. Life style related diseases/problem attributes to individual coping with biopsychosocial “factors” in their real world of extreme complexity not well understood by human medicine.
  3. Individual’s reality is characterized by complex biological, psychological and social-cultural interactions. In medicine this is Biopsychosocial Medicine (Engel, 1977 – see reference list – “vetenskap”) which we also called life style medicine, which is to simplify but can also be misleading if we out the burden only at the particular and neglect the social-cultural destructive manipulation of which many individuals are not aware of and/or do not know how to cope with!
  4. Main treat against human health is nowadays life style related diseases/problems which simplistic, reductionistic paradigms cannot manage, deal with – which obviously school medicine not realize by reason that cannot be sound scientifically explained
  5. A paradigm shift from simplistic, reductionistic medicine paradigm (permitting pharmacological intervention for life style related diseases/problem) toward a medical paradigm based on biopsychosocial complex integrated systems development is a must for a sound development of human health. As biopsychosocial medicine (Engel, 1977 – see reference list “vetenskap”) has not been subjected to a sound development yet can hardly relate to human health needs but to other forces in societies focusing on other interest.

Corollaries

(i)                 Applied, integrated psychophysiology is the platform in sight for theoretical and empirical development – at nomothetical and ideographical (individual) levels

(ii)               Complex systems integration (including integration of artificial and human intelligence) of individuals´ biological, psychological and social processes (and its history) needs to be able to develop understand of complex data

(iii)             Examination of causes for life style related diseases/problem (and not only, at best, their symptoms is required for a sound base for interventions (and/or prevention)

(iv)             Interventions is based on education and own actions  based on this education which convoy bring behavioral tools to be tailored by the particular individual prerequisites and options

(v)               Cultural medicine constitutes a key factor for the sound development of health where destructive shaping processes promote diseases and constructive the opposites. Continuation of letting profits interests drive the destructive shaping parts will continuously prevent a sound development of human health. In a democratic society perhaps this might be dealt with?

Synopsis

Dominating simplistic, reductionistic medicine paradigm and its consequences was of great importance earlier when microorganisms were the main human health threat. Today simplistic, reductionistic medicine paradigm and its consequences for education, examination and interventions is one of the main threats against human health development.

The possible alternative in sight, biopsychosocial medicine, is underdeveloped by reasons hard to understand for those skilled people who are interested in human health development. The only way I see is to put all are efforts on its development. The main obstacle might be the present dogmatic, dominance of pharmacological medicine interest – of which I assume most sound medical providers to not realize its paradigmatic consequences.

Our work during at least 20 years (without economical scientific contributions and thereby not much published) is devoted the development of biopsychosocial – cultural medicine – a small contribution but still of importance for most of our patients.

2012-07-06 Bo von Schéele

Mer kommer här  …

Lämna ett svar