Kulturell medicin

(Se också www.culturalmedicine.se)
Med kulturell medicin avser vi danande hälsobefrämjade processer i grupper och samhällen där alltså kultur definieras som (potentiellt) danande processer – konstruktiva såväl som destruktiva (manipulativa som framför allt via äldre delar av hjärnan ofta ”tyst”, automatiskt danar attityder, tankar och beteende) där vi nedan kommer att tydliggöra vad som vi avser med konstruktiva och destruktiva sådana. Medicin definierar vi som det ursprungligen har definierats, d.v.s. som läkekonst, läkebeteenden. Kulturell medicin för alla – av oss alla som en ”hälsofrämjande epidemisk process” tror jag de flesta önskar verka för – kanske även profitörer och maktsträvare om de tänker litet längre än till plånbok och makt – ? Utifrån definitionen av kulturell medicin ser vi folkrörelserna som bärare av folkhälsan givet kunskapsbasen utgörs av livsstilsmedicin (se www.icalm.se) och att ”behandling” utgörs av utbildning, eget skräddarsyende av biopykosocial ”verktygslåda” där coachning tillhandahålls vid behov.

Vi arbetar med frågor som

  • Vad har det för betydelse egentligen om ett samhälle kulturellt verkar för hälsobefrämjande processer?
  • Hur kan det “se ut” konkret?
  • Vem/vilka är det som bestämmer eller bör bestämma vad som är acceptabelt av kulturellt medicinska skäl i termer av samhällets danande processer?

Inte sällan kan det uppstå olika motsättningar som relaterar till olika definitioner av kulturella processer, t.ex. kultur = konst jämfört med vår definition:

Jag (Bo von Schéele) tog del av en inflammerad diskussion i USA där ett godisföretag satsade på reklam direkt designad för att få 1-2 åringar att äta mera godis samtidigt som vi vet i dag att detta bör leda till fler barndiabetes över tid. Frågan var om man skulle offra arbetstillfälle eller barns hälsoutveckling.

Reklam som fokuserar på att påverka till att förvärva/köpa/använda kända destruktiviteter (de som alltså är empiriskt och väl kunskapsmässigt dokumenterade), skall de accepteras? Om så – varför? Fria ordets överlevnad? Var går vilka gränser satt av vem för vems “vinst”? Kommer något före människors hälsoutveckling?

Ett annat exempel (som Lendon Smith, amerikansk barnläkare och förkämpe för barns hälsa berättar) på märkligheter är att i en delstatsmyndighet i USA beordrade föräldrar att ge sina ADHD-klassade (av olika grad av seriös examination) barn Ritalina samtidigt som man redan då förstådd dess förödande konsekvenser för barn och deras utveckling – ett nytt inlägg kan ses i http://www.nytimes.com/2012/01/29/opinion/sunday/childrens-add-drugs-dont-work-long-term.html?_r=2 – eller om det inte finns kvar längst ner i http://ipbm.se/projekt/adhd – Var kulturell medicin kommer in i ovan exempel? Jo – i attityd som social-kulturell danande process där man inte kritiskt granskar sina beslut utan bara ”följer kappan med vinden”

 

Ett citat som ser litet längre beträffande effekter av manipulationer i även demokratiska samhällen;

”Huxleys (1932) hot om kulturförstörelse i den avancerade teknologins tidsålder kommer från en fiende med ett leende ansikte. Det är inte storebror som tittar på oss för att han har valt detta. Det är vi som valt att titta på honom. Det behövs inga vakter eller låsta portar eller något sanningsministerium när ett folk låter sig förströs av trivialiteter, när det kulturella livet definieras som en ständigt pågående underhållning och det allvarliga offentliga samtalet förs på småbarnsspråk” (Postman 1985, s. 162).

“Det värsta med människorna i Huxleys “Du sköna nya värld” var inte att de skrattade i stället för att tänka, det värsta var att de inte visste vad de skrattade åt och varför de hade slutat tänka” (s. 170).

Neal Postmans argument har haft föga inflytande på samhällsutvecklingen samtidigt som fler än jag anser att detta (ovan) är just vad som sker – d.v.s. att mycket sker i termer av ” kulturella livet definieras som en ständigt pågående underhållning och det allvarliga offentliga samtalet förs på småbarnsspråk” eftersom den verkliga utvecklingskraften ligger i de manipulationer som vräks över oss. I Postmans argument ligger också att det är svårt att observera detta direkt.

 

Mer text kommer här inom kort

Lämna ett svar