Aktuellt

OBS denna sida är under omarbetning och det mesta är flyttad till under old nedan (och skall modifieras eller tas bort!)

Lägesrapport. Svenskt centrum för stressmedicin bildades 2001 men har sista 10 åren inte haft någon verklig verksamhet på grund av inga anslag. Vissa aktiviteter har skett ideellt men har varit begränsade.

Samtidigt så börjar nu 2019 vi se ett ökat intresse för psykofysiologisk förankrad stressmedicin och därför hoppas vi under 2019/2020 kunna återuppta verksamheten! Namnet stressmedicin togs 1991 av företaget Stress Medicine AB (Se www.stressmedicin.se – och även www.pbm.se som är nuvarande namnet på företaget, som nu återuppstått som Stress Medicine AB) som bildades av Bo von Scheele.

(Namnet stressmedicin togs utan tillstånd från oss av en läkare i västra Götaland som var på studiebesök hos oss, men namnet stressmedicin är alltså juridiskt vårt)

Det svenska versionen av stressmedicin skapades alltså 1991 (baserat på von Schéeles avhandling 1986 (Assessment of multifaceted treatment of negative stress: A cognitive and cardiovascjular approach, vid Uppsala Universitet) och den har en psykofysiologisk paradigmatisk plattform!

 

OLD
Flera projekt och utbildningar är under planering

(2018-05-29)
Ny aktuell text är första underfliken – http://stressmedcenter.com/aktuellt/viktiga-nya-kliniska-upptakter-att-overvaga-vid-prostata-cancer-behandling – och den kommer att följas av flera!

OBS eftersom vi inte någon av oss experter hanterar absolut 100% kunskap så rekommenderar jag kritiskt tänkande i termer av Thales princip – kallad så av mig och så början på fliken http://stressmedcenter.com/vetenskap

Aktuellt -info om workshops under vintern 2018 – se http://stressmedicin.se/aktuellt/pa-g/

— Informations seminarium om och workshop kommer att ske under våren 2018 i Söderhamn där Healthcreators presenteras; där ADHD är en av fokus områdena tillsammans med högt blodtryck. En ny, väl vetenskapligt baserad syn, visar på alternativ till läkemedel liksom hur destruktiv användning av läkemedel är, hur onödigt det är och hur man själv, med kunskap och egen aktiviteter i grunden kan förändra!
– Under hösten 2018 planeras utveckling av samarbete med intresserade inom hälso- och sjukvården där en ”virtuell utbildningsklinik” byggs upp med fokus på blodtryck specifik och friskare med åren generellt  – inbjudan till en uppstarts en workshop kommer snarast här. Fokus för utbildningskliniken är just utbildning alla kategorier där även patienter kan utbildas i flera steg från ”0”, d.v.s. inga förkunskaper behövs. Men utbildning i sig förebygger eller åtgärdar inte utan de skräddarsydda aktiviteter som sker utifrån kunskap där kunskapen är formulerad som verktyg i en verktygslåda. Att förstå vad man gör, varför, … är inte bara motivationsskapande utan också att utveckla kapacitet att själv bygga sin livsstilsrelaterade hälsa!

– Under senare delen av 2018 planeras en internationell minikonferens med inriktning mot livsstilsmedicin – biopsykosocial medicin med speciellt fokus ADHD och högt blodtryck, de områden som vi kommer att satsa mest på i början vid utbildningskliniken.

– Bo von Schéele presenterade vid konferens i Portland  von Scheele poster-AAPB 2013 Portland

Utvecklingsprojekt
Vi utvecklar nu också en ny typ av psykofysiologiska mätsystem (detta sker inom CARISM.se) som
1. Har olika protokoll för att analysera t.ex. vad som relaterar till stressfysiologiska orsaker när en person ”har” högt blodryck
2. Artificiell intelligens program vid informationsbehandling där också interaktiv rådgivning sker
3. Inbyggd validering – IBED, Individuell Biologiska Evidensbaserad Dokumentation

På G vidare
1. ADHD – bl. a. utveckling av psykofysiologisk stressmedicinskt mätsystem och protokoll för ADHD. Frånvaro av extern finansiering gör dock att processen inte sker snabbt som vore önskvärt. Vid www.aapb.org mötet i Baltimore 2012 diskuterade vi pågående projektplanering – A biopsychosocial stress medicine model for ADHD

2. Hypertension (högt blodtryck) – (se vidare fliken projekt)

3. En neuro- och biofeedback workshop planeras preliminärt i slutet av början 2018

4. Mera om hypertension: För de flesta patienter anser vi att läkemedel är onödigt och ev. även destruktivt. Samtidigt så bör de som använt läkemedel under längre tid iakttaga försiktighet i övergång från läkemedel till biopsykosociala medicinska metoder. Det mycket delade meningar om hur läkemedel skall sättas ut, allt från ”hot” (se fliken hypertension) till konstruktiva successiva förändringar. Tyvärr har det förelegat en omfattande överanvändning av läkemedel inom många områden där tyvärr hypertension utmärker sig. Samtidigt så finns en av orsakerna till detta i en brist på biopsykosocial medicinsk utbildning som i sin tur beror på ett ensidigt fokus på läkemedel där området biopsykosocial medicin i stort sett negligerats till förmån för läkemedelsberoende medicin (diskuterar möjliga skäl till detta på annan plats).

Mer info kommer snart här

 

Lämna ett svar