ADHD: FoU & praktik centrum i Söderhamn

OBS nedan är egentligen konfidentiell planering – som nu öppnas – som i första hand avses för underlag för diskussioner – tacksam för kommentarer till bo.vonscheele@stressmedicin.se

Grundargument: Neuropsykiatrisk diagnos får/kan ej ställas om den inte baseras på neurologiska data på den person som avses! Självklart förr alla, även för ett barn, men tydligen inte för många av psykiatrins/medicinens företrädare!

Skälet till dessa uppenbara våldförande/övergrepp på barn och vuxna beror sannolikt på att man naivt, slaviskt följer ”diagnosbibeln” DSM V som enligt allt fler forskare och kliniker argumenterar går systematiskt läkemedelsindustrins ärenden (förutom all forskningsfusk som nu avslöjas – se …), vilket sammantaget utgör ett av de centrala problemen för en sund hälsoutveckling i samhället. De stora förlorarna är individer och samhälle – stort lidande och gigantiska ekonomiska förluster.

Allt mer angeläget att adressera grunden för ovan destruktiva utveckling genom att vi – för att få tydliga data som visar nya effektiva vägar – kan förvärva ett laboratorium där vi även kan mäta detaljerat hjärnvågor och därmed ”synliggöra” feldiagnoser och felbehandling – som dessutom sker av barn i allt lägre åldrar påhejade av läkemedelsindustrin och dess lakejer inom medicin och psykiatrin förande vanliga hederliga sådana bakom ljuset.

Huvudfokus är att bygga upp ett FoU och praktik centrum inom Svenskt Centrum för Stressmedicin, helst i Söderhamn för att plattforma en sund utveckling inom det som felaktigt kallas för (ADHD) neuropsykiatrisk disorder (kan finnas något promille där denna diagnos är korrekt). De data vi har tills nu visar att det är biopsykosociala stressrelaterade problem som leder till överaktiva, intensiva beteenden som definitivt inte skall ”behandlas” med droger utan med stressmedicinska verktyg där vid noggrann analys läkemedel kan användas som simdyna – alltså endast när tydligt motiverat i data!

Projektledare bör sökas initialt för uppbyggnad av ovan FoU och praktik center!

Deltagare inom Stressmedicingrupp beskrivs på http://stressmedcenter.com/

Lämna ett svar