Projekt

Projekt under planering

1. Friskare med åren – utbildning och egna aktiviteter/träning

2. ADHD – kunskapsläget inte tillfredsställande, vilket betyder att orsaker till beteende som diagnostiseras som ADHD inte är väl förstått och inte heller förebyggs eller åtgärdas på ett adekvat sätt. Speciellt fokus bör läggas på användning av läkemedel som sannolikt inte bara är en konstruktiv, effektiv interventionsmetod utan också över tid skadligt.

3, “Ta tempen på blodtrycket och åtgärda det med biofeedback och livsstilsrelaterade förändringar”.

4. Prestation och hälsa hand i hand: Idrott

Lämna ett svar