Om oss

Fromalia
Verksamheten håller på att avslutas – troligen inte www.tressmedicin.se
Svenskt Center för Stressmedicin, org. nr. 886501-3323
Adress: C D Ekmansväg 41, 82667 Bergvik.
Verksamhetsansvarig: Professor Bo von Scheele

Om oss
2020 ändringar i hemsidor inom stressmedicin gruppen
Listar en del förnärvarande aktiva hemsidor nedan
OBS varning för dyslexi men också att hemsidor nedan avslutas för att ”förvaras” som  Word-dokument och PDF för ev. framtida intressen! 

ADHDfonden.se
biopsychsocialmedicine.com
boaim2.se
carism.se
culturalmedicine.se
healthcreators.com
ipbm.se
mindbiofeedback.com
stressmedcenter.com
skillsbeforepills.com
stressmedicin.se
quantummedicine.website

Texten nedan skall uppdateras
Svenskt Centrum för Stressmedicin, www.stressmedcenter.com, ingår alltså i Stressmedicin gruppen där övrigas organisationer och hemsidor är: Stressmedicin AB, www.stressmedicin.se, Center for Applied Research in Integrated Stress Medicine, www.carism.se och Insitute for Psychophysiological Behavioral Medicine, www.ipbm.se och senast www.mindbiofeedback.com

Svenskt Centrum för Stressmedicin, SCS, är nu återuppstartat (bildades 2001 i Bollnäs, Hälsingland) och en ny styrelse är under bildande.

SCS verksamhet syftar till att på olika sätt verka för en substantiell utveckling av stress- och livsstilsmedicin, en verksamhet som bygger på 25 års arbete inom biopsykosocial förankrad stress medicin. Ett av våra motiv till uppbyggandet av vårt nätverk är: Att försöka bidra till en utveckling som flera forskare och kliniker under åren försökt åstadkomma med ej lyckats med = att utveckla en multidisciplinär vetenskapligt väl förankrad biopsykosocial medicin, ett angeläget behov som George Engel satte fokus 1977 (se vetenskap och referenslistan). Detta har alltså inte lyckats utan det verkar som läkemedelsberoende medicin öka sitt inflytande på områden där den inte hör hemma – utom möjligen för profitintressen. Många med mig trodde att det skulle bli en snabb utveckling inom skolmedicinen i mitten på 198-talet – men vi ser i stället en ökad dominans av läkemedel inom områden Livsstilsrelaterade sjukdomar och problem) där de av många skäl inte skulle förekomma.

Historien i korthet är:

Grunden för verksamheten bygger på Bo von Schéeles avhandling 1986; ”Cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package for negative stress”, Psykologiska Institutionen,, Uppsala Universitet. Den bygger på f.f.a. Richard Lazarus och hans grupps arbeten vid den tiden samt psykofysiologi (Gary Schwartz, Paul Grossmans och Steven Porges arbeten) samt en personlighetspsykologi utvecklad av George Kelly. I korthet så utgjorde ”behandling” i avhandlingsforskningen studiecirkel utbildning och egenträning utifrån ”MBiL – Medbestämmande i Livet”, ett biopsykosocialt kunskapsverktyg som validerades genom för- och efter mätningar av psykofysiologiska parametrar. Grundfrågeställningen var alltså ”kan vi genom kunskap och dess individuella tillämpning förebygga eller åtgärda negativ stress – det vi idag kallar för stressrelaterade problem/sjukdomar. Avhandlingen väckte inget större intresse i Sverige men däremot i viss mån internationellt. Nu sker en återstart inom samverkande www.stressmedicin.se, www.stressmedcenter.com, www.healthcreators.com och www.carism.se samt www.ipbm.se – se vidare andra rubriker på denna hemsida.

1992 startades formellt stressmedicinen i Sverige i Hälsingland. Efter att stressmedicinkliniker byggdes upp inom Gävleborg i Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, och Söderhamn, utvecklades vidare kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö – från 1991 till 2008 då namnändring skedded till PBM Sweden AB, www.pbm.se). Företagets grundare Bo von Schéele, fil. dr. och professor och Eva von Schéele, VD, lämnade då företaget. Bo von Schéele återstartade då Stress Medicine SMAB AB igen för att snabba upp innovation, utveckling och forskning inom (biopsykosocialt förankrad) stressmedicin. Se mera www.stressmedicin.se

Föregångare till Svenskt Centrum för Stressmedicin är Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, IPB som bildades 1998  (som en ekonomisk förening av för att söka forskningsanslag in området) av professor Töres Theorell, ordförande, professor Lennart Melin och (på den tiden) fil dr Bo von Schéele. I styrelsen ingick framtill nu professor Töres Theorell, ordförande, professor Lennart Melin, Fil Dr Erik Olsson och professor Bo von Schéele.

Intresse för verksamheten uppstod inom Gävleborgs län och på initiativ från bl.a. Ingrid Liljegrääs bildades Svenskt Centrum för Stressmedicin där Högskolan i Gävle, landstinget och länsstyrelsen representerades tillsammans med Bollnäs Kommun, IPB och Stressmedicine AB. På grund av frånvaro av FoU finansieringar lades verksamheten på is men tas nu alltså upp igen, men nu genom att förankra verksamheten mera informellt hos de som är intresserade av en förändring av utredningar, förebyggande och åtgärdande av livsstilsrelaterade sjukdomar och problem.

Fokus är alltså att verka för utveckling inom området livsstilsrelaterade medicin, ett område som knappast är mer i början av början. Detta samtidigt som livsstilsrelaterade sjukdomar och problem utgör den stora utmaningen för folkhälsan. Vår avsikt är att verka för en integrerad biopsykosocial medicinsk utveckling både nationellt och internationellt.

Den personliga grunden för Bo von Scheeles utveckling av stressmedicin bygger på hans egna problem, PTSD, ADHD m.m. samt totalförlamning som värst i 20 års åldern i samband med satsning på en karriär som pianist och dirigent. Tack vare arbeten av bl.a. Richard Lazarus, (och framför allt->) George Kelly, Gery Schwartz, George Engel fann Bo en systemintegrerad biopsykosocial medicinsk utrednings- och självbehandlingsmodell som han själv använde samtidigt som han genomförde sin avhandlingsforskning.

 

För kontakt maila till info@stressmedicin.se

 

Lämna ett svar