Utbildningar

1. Utbildningskliniker

Utbildning som startat se http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2017/

2. Mera planer

Senast under våren 2018 planerar vi starta upp en första utbildningsklinik i Söderhamn med fokus på livsstilsmedicin för patienter men också utbildningar inom biopsykosocial medicin för intresserade inom hälso- och sjukvården. Eftersom området (tyvärr) fortfarande är relativt okänt så kommer vi att ge mer ingående vetenskapsteoretiskt, metodologiskt och praktisk information efterhand. Dock kan en hel del utläsas av texter under några av flikarna på denna hemsida, t.ex. ”vetenskap”.

Fokus är på utbildning och egentillämpning av biopsykosociala medicinska ”verktyg” vars användning var och en skräddarsyr under handledning och där individuell biopsykosocial evidensbaserad dokumentation bildar en utvärderingsplattform.

Inriktningen blir som tidigare (se nedan)

(i)  Psykofysiologiska tester, ingående förklaring av dessa data samt förslag till åtgärder som baseras huvudsakligen på utbildning och egenträning med eller utan handledning.

(ii) Utbildning på olika nivåer och efter olika behov – även för medicinsk personal i skräddarsydda utbildningar. Verktygslådan innehåller det olika ”verktyg” som vi funnit genom åren vara nödvändigt att fokusera på – samtidigt som varje deltagares motivationen står i centrum. Här spelar utbildningen (att förstå varför, hur man själv kan göra och avläsa, …..) en stor roll liksom biofeedback, som ingår där deltagarna lär sig vad. varför, hur, m.m. för att själva kunna genomföra biofeedbackträningen.

(iii) Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation (IBED) som ingår i utveckling av ett differential diagnostiskt biopsykosocialt medicinskt system med integrering av human och artificiell kunskapsintegrering för tolkning av komplexa individuella data. Syftet är att kunna a priori kunna predicera och validera individuell rehabilitering av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Eftersom biopsykosocialt förankrad stressmedicin inte är välkänt i Sverige – trots vi arbetat med det under 20 år – så kommer här snarast mer ingående information på olika nivåer; vetenskapsteoretiskt, metodologiskt, praktiskt kliniskt och förebyggande om verksamheten samt hur spridning av verksamheten kan ske för intresserade.

Kort historia: 1983 startades den första stressmedicinska kliniken i Bollnäs med vårdavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Av strategiska skäl har vi använt stressmedicin eftersom biopsykosocial medicin och livsstilsmedicin inte var kända eller om de var de, uppfattades provocerande, framför allt för läkemedelsdominerad medicin. Numera använder vi uttrycket ”livsstilsrelaterade sjukdomar åtgärdas med förändringar av livsstilsrelaterade metoder (verktygslåda) genom utbildning och vid behov handledd träning”.  Vi har också genom åren använt olika förmer av biofeedback där vi nu mer och mer satsar på egenträning hemma eller på arbetsplatser (tar ytterst kort tid och är en värdefull investering i integrering mellan hälsa och prestation)

2. Workshops
Vi planerar utbildning inom biopsykosocial förankrad stressmedicin på olika nivåer.

Eftersom området är relativt okänt och nytt – trots att livsstilsrelaterade sjukdomar är välkända – så är det viktigt att inte bara hela tiden vara förklarings skyldig vetenskapligt och praktiskt utan också att vi examinerar och certifierar på olika nivåer så det tydligt framgår vad olika kompetenser adresserar och även hur utredningar och intervention gör respektive inte görs. Viktigt är att biopsykosocial medicin integreras med traditionell medicin snarast. Samtidigt så behöver området en omfattande vidareutveckling. Sedan George Engel 1977 gjorde den första publiceringen i Science (se vetenskapsfliken) så har inte speciellt mycket skett kunskapsmässigt och empiriskt. Skälet är, som jag ser det, dels frånvaro av användning av integrerad psykofysiologi och dels frånvaro av effektiv komplex system analys för att förstå komplexa biopsykosociala medicinska processer både normativt och individuellt (nomotetiskt)

Mer information inom kort här

Ansvarig är professor Bo von Schéele

För mer info info@stressmedicine.se

Lämna ett svar