Intressegrupp

Bo von Schéele hälsar läsare välkommen till denna flik som fokuserar på bildande av intressegrupper som fokuserar på medicinskt paradigmskifte när det gäller livsstilsrelaterade sjukdomar och mental disorder, den första gruppen planeras i Söderhamn

Mer info om projekt och utbildningar längst ner på denna sida

Nedan riktas också speciellt till er som läst insändaren: … men kan vi lita på läkemedelsforskningen? i Hälsinge tidningarna eller direkt på nättidningen http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.6441309-profit-fore-humanism 1 november 2013 där med originaltiteln Profiten före humanismen: Ett svek mot människors hälsa och behov 

Eftersom denna insändare är extremt kort (finns också se nedan) så finns en litet länge text än den som publicerades i hälsingetidningarna i en underflik här

Hoppas detta kan leda till uppbyggande av en intressegrupp för livsstilsmedicin (medicinskt namn = biopsykosocial medicin) – som verkligen inte ger sig – med arbetsnamnet ”Healthcreators” som alltså fokuserar på biopsykosocialt baserad stressmedicin för livsstilsrelaterade sjukdomar och ”mental disorders”.

Ett första möte planerades 9.00 16/11-2013 i Söderhamn men på grund av ointresse eller man ej observerat inbjudan så inställdes det. Diskuterade text var: Varför engelskt namn? Skälet är dels att vårt nätverk är framför allt internationellt och dels att vi efterhand avser att utveckla internationell verksamhet.

Välkomna med intresseanmälan!

Mer info snarast här.

Bo von Schéele, Svenskt Centrum för Stressmedicin.

Insändaren som jag skickade in den 2013-11-01
Profiten före humanismen: Ett svek mot människors hälsa och behov
Profit före humanism och människors lidande: Kan vi lita på läkemedelsforskningen – mycket tyder på att patienter och medicinsk personal blir systematiskt förda bakom ljuset på flera sätt.

Jag önskar att det jag skriver nedan är helt fel – tror läsaren förstår varför – men nu har det gått för långt och det är dags att ta bladet från munnen och mobilisera för förändringar. Nya avslöjanden, ytterst graverande, får droppar att rinna över – med ökande sprickor i muren som sannolik följd. Eller – hade kanske kejsaren nya kläder? Jag vill betona att jag endast diskuterar livsstilsrelaterade sjukdomar, t.ex. hjärt- kärl, auto-immuna och ”mental disorders”

2. Omfattande systematiskt forskningsfusk: Tidigare har det framkommit manipulationer och fusk inom läkemedelsforskningen, men att sådant systematiskt, utstuderat omfattande fusk skett under många år som nu avslöjas, kunde inga av oss kritiker ens föreställa oss.

Ben Goldacre´s bok ”Bad Pharma, how drug companies mislead doctors and harm patients” är ett av flera avslöjanden som skakar även oss som känner till dem. Observera att hälso- och sjukvårdens företrädare har lurats och kan inte skuldbeläggas! Ni som läser detta och använder läkemedel bör inte ändra något (på grund av insändaren) utan föreslå er medicinske ansvariga att ni tillsammans ser över era läkemedel.

Men det är värre än så. Läkemedel som ”behandling” av livsstilsrelaterade sjukdomar är inte bara fel (utom vid livshotande tillstånd och som tillfällig simdyna) utan bör också i grunden ifrågasättas. Dessa läkemedel kan även maskera den dysfunktionella utveckling som orsakar symptomen och leda till än mer komplexa kroniska sjukdomar.

2.     Rädda det normala, annars exploderar artificiella epidemier …
”Rädda det normala” är en bok av Allen Frances, psykiatriker och ordförande i DSM IV Task Force kommittén som svarade för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (nu har just V kommit), kallad ”psykiatrins bibel”. Frances beskriver hur läkemedelsindustrin har systematiskt och totalt missbrukat denna ”bibel” i rena profitsyften vilket har resulterat i en omfattande diagnosinflation, t.ex. plötsligt har ADHD diagnoser tredubblats.  En läkemedelsbehandlad sjukdomsepidemi har skapats – som får många ytterst komplicerade konsekvenser för individer och samhälle.

DSM IV (och V) bör inte användas för dåligt underbyggda och osäkra diagnostiska ”stämplar” Vi kan faktiskt alltså skapa eller förstärka sjukdomar genom felaktiga, stämplande diagnoser. En diagnoshypotes som noga följs upp biopsykosocialt medicinskt kan förhindra felaktigheter. En diagnos kan underlätta formaliteter men hindra att man går vidare i utredningar. Det finns effektiva utrednings- och åtgärdsmetoder inom biopsykosocial medicin som ännu inte används inom skolmedicinen.

3. Lösning på ovan som jag ser det presenterade jag i  i min professorspresentation som inom en snar framtid kommer att presenteras i termer av en praktisk och konkret genomförbar manual! Den bygger på min doktorsavhandling 1986 och mer än 20 års arbete som forskare och praktiker.

Svenskt Centrum för Stressmedicin avser att starta en intressegrupp för frågorna ovan (där också medicinsk evidensbaserad placebo ingår).

Bo von Scheele
www.stressmedcenter.com

Info om länkar, projekt och utbildningar m.m.
Flyer Flyer Stressmedicin workshop 2013-11-23 Söderhamn
http://stressmedcenter.com/projekt/

Underflikar

Skyddad: Humanism före profit inom medicinen

Skyddad: Olika vetenskaper och verkligheter inom human medicinen– ett GAP som behöver överbryggas!


http://stressmedcenter.com/intressegrupp/om-placebo/
http://stressmedcenter.com/intressegrupp/medicinsk-var/ (OBS denna flik är lösenordsskyddad till den blir klar. Kan missförstås eftersom den associerar inte till demokratiska majoritetsbeslut om medicinska insatser men väl helt annan inriktning där patienten ses som en steg för steg utbildad resurs i ett humanistiskt förhållningssätt inom livsstilsmedicinen och en gigantisk satsning på biopsykosocial medicinsk kunskaps-, metodologisk- och praktiks utveckling).

 

Lämna ett svar